Slides fra landsseminar 2021 kan downloades fra denne side. Der var oplæg af Görel Sterner, Pernille Sunde, Pernille Pind, Anne Krab Harholt, Maria Kirstine Østergaard og Peter Müller.

Program:

Fredag d. 8. oktober

9.30 Ankomst og morgenkaffe m. brød
10.00 Velkomst
10.10

Hvordan kan man forebygge matematikvanskeligheder i de tidlige år? – projektleder Görel Sterner.
Svar på spørgsmål til oplægget.

Sterners omtalte bøger:
Sterner, G., Helenius, O. & Wallby, K. (2014). Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Göteborg: NCM.

Sterner, G & Olsson, I. (2021). Utveckla matematikundervisningen i förskoleklass – extra anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Natur och Kultur.

11.15 Erfaringsudveksling og gruppediskussion
12.00 Frokost og indkvartering

13.00

Workshop om hvordan vi skal tænke den gode matematikundervisning for vores målgruppe – Dansmas bestyrelse
Eksempler på holdninger
14.45 Pause
15.00 Markedsplads og kaffepause
16.00 Hvordan er tekstopgaver svære for de svageste? – Pernille Sunde og Pernille Pind
17.00 Nyt fra Børne- og undervisningsministeriet – Anne Krab Harholt
18.00 Middag
20.00 Generalforsamling
21.00 Fælles hygge og samvær

Lørdag d. 9. oktober

7.30 Morgenmad
8.30 God morgen

8.40

Matematikangst – er matematik specielt farlig? – cand. pæd og ph.d.-studerende Maria Kirstine Østergaard
9.30 Spørgsmål og diskussion
9.50 Pause
10.00 Refleksioner over en hverdag med tosprogede elever – lærer Peter Müller
10.45 Spørgsmål og diskussion
11.00 Pause
11.10 Foreningens punkt – formanden
12.00 Afrunding og “to go” frokost
  • Bent Lindhardt byder velkommen til årets seminar