Hvad gør vi med dem der ikke får 02 til afgangsprøven? – Mikael Skånstrøm
Analyse af testresultater – Mikael Skånstrøm
Ugebrevet A4 – Mikael Skånstrøm
EUD optagelsesprøve – Mikael Skånstrøm
Udkast til kommissorium for opgavekommission for optagelsesprøve til EUD i matematik – Mikael Skånstrøm

Muligheder og faldgrupper knyttet til bevægelse for læring i matematik – Bent Lindhardt og Pernille Pind

Mathematical literacy – Mogens Niss
Singapore Maths and the struggling learner – Judy Hornigold