Banner Shadow

Reception ifm NCUMs årskonference

Landsseminar 2023

Indmeldelse

Om foreningen

Op mod 15% af en årgang har markante vanskeligheder med deres matematiske færdigheder. Færdigheder som påvirker deres arbejdspotentiale og har en negativ indflydelse på deres hverdag. Op mod 5 % har så alvorlige problemer med deres talforståelse og kunnen, at de kan betegnes som talblinde. Fra Sverige har vi tal som siger at 15% af 9. klasserne klarer sig i afgangsprøven som en middelelev i 4. klasse.
Det mangler anerkendelse og initiativer i Danmark. Læsevanskeligheder og ordblindhed er anerkendt blandt alle, mens matematikvanskeligheder og talblindhed mødes med undren og mangel på indsigt. At få mulighed for at opnå funktionelle færdigheder i matematik er en menneskeret, som et samfund må forholde sig til.

I vore nabolande og resten af Europa findes institutioner, som arbejder med udvikling af bedre metoder til at hjælpe de personer som er i matematikvanskeligheder. Det gør der ikke i samme grad i Danmark. I stedet for at vente på at sådanne oprettes her i landet, har en gruppe læse-tale-hørepædagoger, specialpædagogiske konsulenter, folkeskolelærere, læreruddannere og voksenundervisere på eget initiativ dannet foreningen DanSMa – Dansk SpecialMatematik d. 22. september 2010.

Foreningens formål er at varetage professionsfaglige interesser i relation til undervisning af børn og voksne med særlige behov i matematik. Dette formål søges bl.a. nået ved at igangsætte offentlige debatter om relaterede problemstillinger samt udbrede kendskabet til de nyeste forskningsresultater om hvad matematikvanskeligheder er, hvorfor det er som det, hvordan vi diagnosticerer og underviser osv.