som den ser ud efter generalforsamling okt. 2021

Formand
Lektor Bent Lindhardt, PHA læreruddanner og regionalleder af Kompetencecentret for matematikdidaktik (www.kommat.dk)
e-mail: bli@pha.dk
Tlf: 40 41 80 64

Næstformand
Cand. scient. Pernille Pind, konsulent. Se www.pindogbjerre.dk
e-mail: pindogbjerre@gmail.com

Kasserer
Cand. pæd i didaktik/matematik Monica Pedersen
e-mail: matematikhuset@gmail.com

Medlemmer
Specialunderviser/matematikvejleder Thine Toft, Bogø Kostskole
e-mail: tt@toftbogoe.dk 

Forsker Pernille Bødtker Sunde, Aarhus Universitet
e-mail: sundepernille@gmail.com

Folkeskolelærer Mette Lykke Krogh, Sophienborgskolen, Hillerød
e-mail: mette.lykke.krogh@gmail.com