Foreningens jubilæumsbog ”Giv dem en tanke” om og med artikler fra de sidste ti års oplægsholdere på årsseminarerne kan rekvireres hos foreningen.

Bogen koster 95 kr. plus 48 kr. i forsendelsesomkostninger.

Du kan få bogen ved at indbetale 143 kr. på konto 1551 10794730. Send også en mail til Monica Pedersen matematikhuset@gmail.com og opgiv den adresse som bogen skal sendes til.