Hvad skal man mene om de nationale færdighedstest?

I oktober 2021 offentliggjorde folkeskoleforligskredsen, at de tidligere nationale test skulle erstattes af Folkeskolens Nationale Færdighedstest. Den dag færdighedstestene blev offentliggjort, slog det mig med forbløffelse, hvor stor enighed der var blandt ordførerne fra de forskellige partier fra rød til blå blok om nødvendigheden og fornuften i sådanne test. Det gik dog op for mig, at forklaringen lå i ordet ”færdighed”, idet det formodentligt blev tolket og tænkt meget forskelligt og dermed kunne finde bred enighed. Vi har nu fået gennemført alle test i efteråret 2022, og der står lidt tilbage at se på, hvordan resultatet er blevet, og hvordan man har oplevet det rundt omkring. Og det både fra de matematiksvage elevers og deres lærers perspektiv. Det skal siges, at jeg i skrivende stund kun har set brudstykker og beskrivelser af testene, så min blog handler mest om bekymringer, som man kan bruge i sine refleksioner og forhåbentlig bringe med ind i den offentlige debat. En ting er sikkert. Testen...
Read More